Stanowisko Fryderyka II Wielkiego wobec wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne w świetle wybranych edyktów pruskich

Meritum, Tom 6 (2014) s. 133-143
Rafał Borkowski

 

do góry