Współczesna językowa i etnojęzykowa sytuacja w Kazachstanie i jej wpływ na kształtowanie dwujęzyczności w nauczaniu : (na przykładzie ośrodków naukowych Aktiubińskiego Okręgu Republiki Kazachstanu)

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 1 (2009) s. 141-149
B. Ż. Kurmanowa

 

do góry