O pisowni konwencjonalnych skrótów graficznych we współczesnym języku polskim

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 1 (2009) s. 237-246
Stanisław Szadyko

 

do góry