"Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera", ed. Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrocki, Poznań 2008 : [recenzja]

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 1 (2009) s. 277-282
Sambor Grucza , Kazimiera Myczko (aut. dzieła rec.), Barbara Skowronek (aut. dzieła rec.), Władysław Zabrocki (aut. dzieła rec.)

 

do góry