Sprawozdanie z konferencji naukowej "Język - Poznanie - Zachowanie" Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego : (Łódź 28-30 września 2008)

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 1 (2009) s. 314-317
Katarzyna Hryniuk

 

do góry