"Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie internetowej prezentacji przedsiębiorstw", Marcin Maciejewski, Poznań 2009 : [recenzja]

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 2 (2010) s. 275-279
Sambor Grucza , Marcin Maciejewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry