Przekład literacki w Polsce : stan badań nad jego historią i postulaty na przyszłość

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 4 (2011) s. 69-74
Monika Adamczyk-Garbowska

 

do góry