Antropocentryczna teoria języków ludzkich jako podstawa dydaktyki translacji : (na przykładzie programu studiów kształcących tłumaczy kabinowych)

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 4 (2011) s. 95-110
Konrad Klimkowski

 

do góry