Okulograficzne wsparcie badań nad procesem tłumaczenia a vista

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 4 (2011) s. 181-189
Monika Płużyczka

 

do góry