"Studien zur angewandten Germanistik II (= Studia Germanica Gedanensia 23)", hrsg. Andrzej Kątny, Gdańsk 2010 : [recenzja]

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 4 (2011) s. 311-314
Magdalena Szulc-Brzozowska , Andrzej Kątny (aut. dzieła rec.)

 

do góry