"Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit", XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG), Warszawa, 30 lipca - 7 sierpnia 2010 r.

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 4 (2011) s. 331-338
Hans-Jörg Schwenk, Reinhold Utri, Justyna Zając, Ewa Bartoszewicz

 

do góry