"Konzepte, Methoden, Untersuchungs- und Anwendungsbereiche der Textlinguistik. Textlinguistik im Wandel? Textlinguistik als Querschnittsdisziplin?", Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rzeszowski, Słubice, 26-28 września 2011

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 4 (2011) s. 349-351
Miłosz Woźniak

 

do góry