"Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя і гістарычныя сувязі", Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Białorutenistyki UW, Hajnówka 15-17 września 2011 r.

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 4 (2011) s. 347-348
Dorota Skrzos

 

do góry