"Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in (deutsch-polnischer) Interaktion" : międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Zielona Góra, 17-19 czerwca 2011 r.

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 4 (2011) s. 341-346
Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 

do góry