Techniki i podstawowe założenia translatorycznej adaptacji tekstów dydaktycznych na przykładzie tekstów z zakresu ekonomii

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 6 (2012) s. 173-185
Katarzyna Szpotakowska

 

do góry