Wczesna wielojęzyczność : rola wieku rozpoczęcia akwizycji języka

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 7 (2013) s. 135-144
Aldona Sopata

 

do góry