O metodologii badań eyetrackingowych

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 7 (2013) s. 115-134
Paweł Soluch, Adam Tarnowski

 

do góry