Trwałość dawnych elementów krajobrazu i sieci drożnej w ramach współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie ulic Krańcowej i Wilczej w Lublinie

Studia Geohistorica, Tom 2 (2014) s. 107-117
Jacek Chachaj

 

do góry