Możliwości oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie gmin w Polsce

Finanse i Prawo Finansowe, Tom 1, Numer 4 (2014) s. 37-51
Paweł Felis

 

do góry