"Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury", Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Robert Skikiewicz, Warszawa 2014 : [recenzja]

Finanse i Prawo Finansowe, Tom 1, Numer 4 (2014) s. 165
Joanna Stawska , Józef Garczarczyk (aut. dzieła rec.), Marek Mocek (aut. dzieła rec.), Robert Skikiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry