Rewitalizacja miast polskich – zagadnienia wstępne : projekt Wytycznych w zakresie finansowania rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020

Finanse i Prawo Finansowe, Tom 2, Numer 1 (2015) s. 113-114
Magdalena Ślebocka, Aneta Tylman

 

do góry