Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie obowiązku informacyjnego o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 2 (2014) s. 215-230
Ewelina Kumor-Jezierska

 

do góry