Ochrona prawa własności, czyli roszczenia przysługujące właścicielowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 2 (2014) s. 247-269
Katarzyna Czerwińska-Koral

 

do góry