Elektroniczne oświadczenie woli w świetle projektowanych zmian kodeksu cywilnego

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 2 (2014) s. 281-297
Agnieszka Porwisz

 

do góry