Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt III CZP 99

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 2 (2014) s. 313-316
Aleksandra A. Kozioł

 

do góry