Sprawozdanie z VIII Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego: "Rozwój regionalny – instrumenty jego realizacji i rola samorządu województwa", Kraków, 20 listopada 2014 roku

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 2 (2014) s. 327-329
Bolesław Maciej Ćwiertniak

 

do góry