Sprawozdanie z seminarium naukowego zorganizowanego przez Instytut Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami Prawa FONTES oraz Komisję Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddział PAN-u w Katowicach

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 2 (2014) s. 331-334
Marek Stych

 

do góry