Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego - ujęcie teoretyczne : zarys problemu

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, Tom 1 (2012) s. 67-78
Michał Adam Leśniewski

 

do góry