Zadania i uprawnienia służby porządkowej i służby informacyjnej w zabezpieczaniu imprez masowych

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, Tom 4 (2) (2014) s. 59-73
Agata Gumieniak, Lidia Owczarek

 

do góry