Fikcja doręczenia pisma procesowego osobie fizycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą : praktyczne aspekty zagadnienia

Studia Prawnoustrojowe, Numer 17 (2012) s. 9-25
Hanna Frąckowiak

 

do góry