Odpowiedzialność za "zmarnowany urlop" w świetle ustawy o usługach turystycznych, prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Studia Prawnoustrojowe, Numer 17 (2012) s. 41-52
Sylwia Łazarewicz

 

do góry