Czy w przypadku unieważnienia przetargu nabywcy może przysługiwać roszczenie z art. 70³ § 3 k.c. o zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości?

Studia Prawnoustrojowe, Numer 17 (2012) s. 77-83
Mirosław Szczechowicz

 

do góry