Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r., sygn. III CZP 89

Studia Prawnoustrojowe, Numer 17 (2012) s. 113-117
Maciej Rzewuski

 

do góry