"Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej : studium z prawa karnego", Przemysław Palka, Olsztyn 2011 : [recenzja]

Studia Prawnoustrojowe, Numer 15 (2012) s. 217-219
Robert Patryk Dziembowski , Przemysław Palka (aut. dzieła rec.)

 

do góry