Dyktatura Lucjusza Korneliusza Sulli (82-79 p.n.e.)

Studia Prawnoustrojowe, Numer 12 (2010) s. 61-67
Lech Grochowski

 

do góry