Między indywidualnością władcy, presją okoliczności a siłą tradycji : wielowarstowość wizerunkum cesarza rzymskiego w latach 70. III wieku

Studia Prawnoustrojowe, Numer 12 (2010) s. 81-93
Agata Kluczek

 

do góry