Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych oraz zakres jej ograniczenia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

Studia Prawnoustrojowe, Numer 5 (2005) s. 99-116
Marcin Kazimierczuk

 

do góry