Niekonsekwencje obrotu danymi osobowymi przy sprzedaży wierzytelności

Studia Prawnoustrojowe, Numer 5 (2005) s. 117-128
Dobrochna Ossowska

 

do góry