Sejmowa kontrola finansowej działalności państwa w latach 1764-1792

Studia Prawnoustrojowe, Numer 5 (2005) s. 129-146
Joanna Juchniewicz

 

do góry