Etyka prawa i pokoju w świetle poglądów filozoficzno-prawnych Gustawa Rodbrucha

Studia Prawnoustrojowe, Numer 5 (2005) s. 169-176
Bożena Kuśmierczyk

 

do góry