Wizytacje pasterskie bpa Czesława Rydzewskiego na Suwalszczyźnie i Sejneńszczyźnie w lipcu 1947 r.

Studia Ełckie, Tom 16, Numer 2 (2014) s. 203-212
Wojciech Guzewicz

 

do góry