Z dziejów katolickiej placówki duszpasterskiej w Olecku w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Studia Ełckie, Tom 16, Numer 3 (2014) s. 281-301
Marek Jodkowski

 

do góry