Działalność statutowa i gospodarcza fundacji typu «not for profit»

Studia Prawnoustrojowe, Numer 2 (2003) s. 81-88
Jan F. Gajewski

 

do góry