Współpraca polityczna i gospodarcza państw Grupy Wyszehradzkiej w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej

Studia Prawnoustrojowe, Numer 2 (2003) s. 103-113
Marcin Kazimierczuk

 

do góry