Biurokracja jako metoda funkcjonowania nowoczesnej administracji w ujęciu Maksa Webera

Studia Prawnoustrojowe, Numer 2 (2003) s. 115-124
Edyta Sokalska

 

do góry