Nad "Portretami Sobieskich" w związku z katalogiem wilanowskiej wystawy

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 46, Numer 2/3 (1984) s. 297-310
Jerzy T. Petrus

 

do góry