Dyfuzja wiedzy a kształtowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw rodzinnych

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 16, Numer 7 (2) (2015) s. 239-252
Danuta Janczewska

 

do góry