Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych : przegląd dotychczasowych badań

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 16, Numer 7 (2) (2015) s. 333-349
Alicja Winnicka-Popczyk

 

do góry