Analiza wpływu założeń modelu Gordona na wybór źródeł finansowania rodzinnych spółek akcyjnych w Polsce

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 16, Numer 7 (2) (2015) s. 407-426
Aneta Ejsmont

 

do góry