"Direccion General de Archivos y Biblioteccas", "Boletin" 6 (1957) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 5 (1960) s. 182
Aleksander Gieysztor

 

do góry